Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Krokowa

Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na posiedzeniu "Sesja testowa nr 2".

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
4 6 1 4
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Józef Bradtke za
2 Dorota Goyke przeciw
3 Tadeusz Goyke przeciw
4 Michał Góral przeciw
5 Marek Krzebietke za
6 Andrzej Lieske za
7 Justyna Muttke przeciw
8 Piotr Okoń za
9 Joanna Szynszecka przeciw
10 Jarosław Zielonka przeciw
11 Zygmunt Piontek nieoddany
12 Rafał Kowalski nieobecny
13 Ireneusz Łepek nieobecny
14 Magdalena Widak nieobecny
15 Maria Wiśniewska nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
7 4 0 0 4
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Józef Bradtke za
2 Dorota Goyke wstrzymał się
3 Tadeusz Goyke za
4 Michał Góral wstrzymał się
5 Marek Krzebietke za
6 Andrzej Lieske za
7 Justyna Muttke za
8 Piotr Okoń wstrzymał się
9 Zygmunt Piontek za
10 Joanna Szynszecka za
11 Jarosław Zielonka wstrzymał się
12 Rafał Kowalski nieobecny
13 Ireneusz Łepek nieobecny
14 Magdalena Widak nieobecny
15 Maria Wiśniewska nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
0 0 0 13 2
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Józef Bradtke nieoddany
2 Dorota Goyke nieoddany
3 Tadeusz Goyke nieoddany
4 Michał Góral nieoddany
5 Marek Krzebietke nieoddany
6 Andrzej Lieske nieoddany
7 Ireneusz Łepek nieoddany
8 Justyna Muttke nieoddany
9 Piotr Okoń nieoddany
10 Zygmunt Piontek nieoddany
11 Joanna Szynszecka nieoddany
12 Magdalena Widak nieoddany
13 Jarosław Zielonka nieoddany
14 Rafał Kowalski nieobecny
15 Maria Wiśniewska nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
8 1 0 4 2
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Józef Bradtke za
2 Dorota Goyke za
3 Tadeusz Goyke za
4 Michał Góral za
5 Andrzej Lieske wstrzymał się
6 Ireneusz Łepek za
7 Justyna Muttke za
8 Magdalena Widak za
9 Jarosław Zielonka za
10 Marek Krzebietke nieoddany
11 Piotr Okoń nieoddany
12 Zygmunt Piontek nieoddany
13 Joanna Szynszecka nieoddany
14 Rafał Kowalski nieobecny
15 Maria Wiśniewska nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
10 3 0 0 2
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Józef Bradtke za
2 Dorota Goyke za
3 Tadeusz Goyke za
4 Michał Góral wstrzymał się
5 Marek Krzebietke za
6 Andrzej Lieske za
7 Ireneusz Łepek za
8 Justyna Muttke wstrzymał się
9 Piotr Okoń za
10 Zygmunt Piontek za
11 Joanna Szynszecka za
12 Magdalena Widak za
13 Jarosław Zielonka wstrzymał się
14 Rafał Kowalski nieobecny
15 Maria Wiśniewska nieobecny