Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Krokowa

Interpelacje i zapytania

Rejestr interpelacji i zapytań składanych przez Radnych.

Numer temat Rodzaj Interpelujący Data wpływu Data odpowiedzi
48 - rozwiń Interpelacja w sprawie: funkcjonowania Krokowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego i udzielonych odpowiedzi Wójta Gminy Krokowa w tym zakresie na poprzednie interpelacje i zapytania interpelacja Michał Góral 2024-02-29 2024-03-13
47 - rozwiń Interpelacja w sprawie remontu drogi w Kłaninie - ul. Polna interpelacja Andrzej Lieske 2024-01-25 2024-02-08
46 - rozwiń Interpelacja w sprawie obniżenia planowanej podwyżki podatków od inne grunty dla osób fizycznych naszej gminy również o 5% interpelacja Dorota Goyke 2023-10-26 2023-11-03
45 - rozwiń interpelacja o udostępnienie informacji publicznej w zakresie kontroli w Krokowskim Przedsiębiorstwie Komunalnym interpelacja interpelacja zbiorowa 2023-09-28 2023-10-13
44 - rozwiń Interpelacja w sprawie udzielonej odpowiedzi o udostępnienia przez Wójta Gminy Krokowa raportu z kontroli przeprowadzonej w Krokowskim Przedsiębiorstwie Komunalnym Spółka z o.o. z siedzibą w Żarnowcu. interpelacja Michał Góral 2023-09-28 2023-10-11
43 - rozwiń interpelacja w sprawie udzielonej odpowiedzi o udostępnienia przez Wójta Gminy Krokowa raportu z kontroli przeprowadzonej w Krokowskim Przedsiębiorstwie Komunalnym Spółka z o.o. z siedzibą w Żarnowcu interpelacja Michał Góral 2023-07-21 2023-08-01
42 - rozwiń interpelacja w sprawie udostępnienia przez Wójta Gminy Krokowa raportu z kontroli przeprowadzonej w Krokowskim Przedsiębiorstwie Komunalnym Spółka z o.o. z siedzibą w Żarnowcu interpelacja Michał Góral 2023-06-29 2023-07-11
41 - rozwiń interpelacja w sprawie odpowiedzi z dnia 09.02.2023r. na złożoną interpelację dot. gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krokowa interpelacja Michał Góral 2023-03-30 2023-04-07
40 - rozwiń interpelacja w sprawie odpowiedzi z dnia 09.02.2023r. na złożona interpelację o sytuacji finansowej Krokowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. z siedzibą w Żarnowcu będącej w 100% własnością Gminy Krokowa, a nadzorowanej przez Wójta Gminy Krokowa interpelacja Michał Góral 2023-03-30 2023-04-13
39 - rozwiń dot. gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krokowa interpelacja Michał Góral 2023-01-26 2023-02-07
38 - rozwiń dot. sytuacji finansowej Krokowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. z siedzibą w Żarnowcu będącą w 100% własnością Gminy Krokowa, a nadzorowanej przez Wójta Gminy Krokowa interpelacja Michał Góral 2023-01-26 2023-02-07
37 - rozwiń dot. likwidacjiSzołyPodstawowj w Sławoszynie interpelacja Michał Góral 2022-05-26 2022-06-09
36 - rozwiń dot. kanalizacji w miejscowości Parszkowo i Kłanino - ul. Żwirowa interpelacja Andrzej Lieske 2022-02-04 2022-02-11
35 - rozwiń dot. zagrożenia bezpieczeństwa osób użytkowników dróg gminnych - ul. Szkolnej, Lipowej i polnej interpelacja Andrzej Lieske 2022-02-03 2022-02-11
34 - rozwiń dot. remontów dróg oraz utrzymania zieleni interpelacja Tadeusz Goyke 2021-10-28 2021-11-09
33 - rozwiń dot. organizacji wiosennych zebrań sołeckich na terenie Gminy Krokowa interpelacja interpelacja zbiorowa 2021-05-27 2021-06-07
32 - rozwiń dot. planowanego sposobu użytkowania - wykorzystania budynku po byłym gimnazjum w Wierzchucinie interpelacja interpelacja zbiorowa 2021-05-27 2021-06-10
31 - rozwiń dot. sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu o przeciwdziałaniu narkomanii interpelacja Tadeusz Goyke 2021-05-27 2021-06-10
30 - rozwiń dot. uzuskanej odpowiedzi na złożoną interpelację dotczącą tegorocznej wiosennej wywózki odpadów wielkogabarytowych interpelacja Dorota Goyke 2021-05-27 2021-06-02
29 - rozwiń koszenie traw na placach zabaw i poboczach dróg gminnych interpelacja Andrzej Lieske 2021-05-27 2021-06-09
28 - rozwiń dot. przystąpienia do procedury sporządzania planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Sulicice interpelacja Michał Góral 2021-05-27 2021-06-16
27 - rozwiń dot. wywozu odpadów wielkogabarytowych interpelacja Dorota Goyke 2021-05-16 2021-05-18
26 - rozwiń dot. informacji w zakresie gospodarki śmieciowej interpelacja Tadeusz Goyke 2021-05-10 2021-05-19
25 - rozwiń dot. zawartej umowy dzierżawy części działki nr 1182 w Wierzchucinie z przeznaczeniem na obsługę komunikacji samochodowej interpelacja interpelacja zbiorowa 2021-04-26 2021-05-07
24 - rozwiń wydatkowanie środków na Covid-19 zapytanie Dorota Goyke 2021-03-31 2021-04-12
23 - rozwiń sprawozdanie KPK w zakresie realizacji dzierżawy campingu interpelacja interpelacja zbiorowa 2021-03-31 2021-04-06
22 - rozwiń dzierżawa działki nr 1182 położonej w Wierzchucinie z przeznaczeniem na obsługę komunikacji samochodowej interpelacja interpelacja zbiorowa 2021-03-31 2021-04-14
21 - rozwiń gospodarki odpadami na terenie Gminy Krokowa interpelacja Michał Góral 2021-03-31 2021-04-06
20 - rozwiń wniosku Wójta Gminy Krokowa o wyrażenie zgody na podwyższenie kapitału zakładowego KPK interpelacja Michał Góral 2021-03-31 2021-04-06
19 - rozwiń odśnieżanie dróg interpelacja Tadeusz Goyke 2021-01-19 2021-02-01
18 - rozwiń miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Białogóra interpelacja Justyna Muttke 2020-05-18 2020-05-28
17 - rozwiń dot. dzierżawy gruntów osobom prywatnym/stowarzyszeniom interpelacja Michał Góral 2019-12-18 2020-01-02
16 - rozwiń dot. pomieszczeń udostępnionych do budowy żłobka interpelacja Ireneusz Łepek 2019-12-18 2020-01-10
15 - rozwiń dot. remontu Domu Ludowego w Wierzchucinie interpelacja Zygmunt Piontek 2019-12-18 2019-12-24
14 - rozwiń publikacja oświadczeń majątkowych interpelacja Tadeusz Goyke 2019-12-18 2020-01-10
13 - rozwiń wniosek o przedstawienie kosztów utrzymania Rybaczówki w Dębkach oraz Kempingu Kaszub interpelacja Tadeusz Goyke 2019-11-07 2019-11-20
12 - rozwiń zgłoszenie podejrzenia nielegalnej budowy wodociągu na terenach tzw. Dębek wschodnich interpelacja Tadeusz Goyke 2019-10-25 2019-11-15
11 - rozwiń budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Parszkowo - Kłanino - ul. Żwirowa interpelacja Andrzej Lieske 2019-09-26 2019-10-09
10 - rozwiń utrzymanie czystości i porządku w Gminie Krokowa interpelacja Andrzej Lieske 2019-09-26 2019-10-04
9 - rozwiń wniosek o zakresie spraw drogowych i zieleni wniosek Andrzej Lieske 2019-07-04 2019-07-22
8 - rozwiń Opłata miejscowa interpelacja Justyna Muttke 2019-06-19 2019-06-27
7 - rozwiń dot. koszenia terenów zielonych interpelacja Tadeusz Goyke 2019-05-30 2019-06-12
6 - rozwiń prośba o interwencję interpelacja Ireneusz Łepek 2019-05-02
5 - rozwiń dot. wniosku Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych wniosek Andrzej Lieske 2019-03-28
4 - rozwiń dot. prowadzenia świadczeń gwarantowanych pielęgniarki lub higienistki w obiektach szkolnych wniosek Andrzej Lieske 2019-02-28 2019-03-07
3 - rozwiń Uporządkowanie sytuacji na drodze wojewódzkiej nr 213 w m. Kłanino interpelacja Andrzej Lieske 2019-01-31 2019-02-13
2 - rozwiń Interpelacje dot. miejscowości Białogóra interpelacja Justyna Muttke 2019-01-03 2019-01-16
1 - rozwiń Wydatkowania środków z opłaty klimatycznej w sołectwach interpelacja Dorota Goyke 2018-12-19 2018-12-31