Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Krokowa

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

Wydatkowania środków z opłaty klimatycznej w sołectwach

Numer: 1, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Krokowa
data wpływu: 2018-12-19

Interpelacja dotyczy udzielenia informacji dotyczącej podstawy prawnej, według której przekazuje się wpływy z opłaty klimatycznej do sołectwa w których ta opłata jest pobierana. Jak również proszę o udzielenie informacji jakie było postanowienia Rady Gminy o sposobie wydatkowania przekazanych środków w tych sołectwach. Natomiast jeśli został przekazany sposób wydatkowania tych środków, to kto miał obowiązek sprawdzania czy są one rzeczywiście tak wydatkowane.

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Dorota Goyke radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Krokowa

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2018-12-31

Podejmując uchwałę Rady Gminy Krokowa, będącą prawem miejscowym, w sprawie opłaty miejscowej, obecnie nie ma podstaw prawnych do wskazywania sposobu wydatkowania środków w tytułu w/w opłaty na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Wskazanie w ww. zapisu w uchwale spowodowałoby się uchylenie uchwały przez organa nadzorczy.

Jednocześnie Wójt Gminy Krokowa informuje, iż obecny sposób wydatkowania tychże środków jest od 2005 roku realizowany na potrzeby mieszkańców danej miejscowości, z której opłata pochodzi. Ustalenia takie są wynikiem wspólnych rozmów na komisjach Rad Gminy oraz Uchwały Nr XLV/324/2009 Rady Gminy Krokowa z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie opłaty miejscowej.