Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Krokowa

Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na posiedzeniu "Sesja testowa".

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
6 2 2 5
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Józef Bradtke za
2 Dorota Goyke za
3 Michał Góral wstrzymał się
4 Rafał Kowalski przeciw
5 Marek Krzebietke za
6 Andrzej Lieske za
7 Justyna Muttke wstrzymał się
8 Piotr Okoń przeciw
9 Joanna Szynszecka za
10 Maria Wiśniewska za
11 Tadeusz Goyke nieobecny
12 Ireneusz Łepek nieobecny
13 Zygmunt Piontek nieobecny
14 Magdalena Widak nieobecny
15 Jarosław Zielonka nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
3 1 6 0 5
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Józef Bradtke za
2 Dorota Goyke przeciw
3 Michał Góral przeciw
4 Rafał Kowalski wstrzymał się
5 Marek Krzebietke za
6 Andrzej Lieske przeciw
7 Justyna Muttke przeciw
8 Piotr Okoń za
9 Joanna Szynszecka przeciw
10 Maria Wiśniewska przeciw
11 Tadeusz Goyke nieobecny
12 Ireneusz Łepek nieobecny
13 Zygmunt Piontek nieobecny
14 Magdalena Widak nieobecny
15 Jarosław Zielonka nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
3 3 0 2 7
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Józef Bradtke za
2 Marek Krzebietke za
3 Andrzej Lieske wstrzymał się
4 Justyna Muttke wstrzymał się
5 Joanna Szynszecka za
6 Maria Wiśniewska wstrzymał się
7 Michał Góral nieoddany
8 Piotr Okoń nieoddany
9 Dorota Goyke nieobecny
10 Tadeusz Goyke nieobecny
11 Rafał Kowalski nieobecny
12 Ireneusz Łepek nieobecny
13 Zygmunt Piontek nieobecny
14 Magdalena Widak nieobecny
15 Jarosław Zielonka nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
2 1 7 0 5
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Józef Bradtke przeciw
2 Dorota Goyke przeciw
3 Michał Góral przeciw
4 Rafał Kowalski za
5 Marek Krzebietke za
6 Andrzej Lieske przeciw
7 Justyna Muttke przeciw
8 Piotr Okoń wstrzymał się
9 Joanna Szynszecka przeciw
10 Maria Wiśniewska przeciw
11 Tadeusz Goyke nieobecny
12 Ireneusz Łepek nieobecny
13 Zygmunt Piontek nieobecny
14 Magdalena Widak nieobecny
15 Jarosław Zielonka nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
1 3 3 3 5
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Dorota Goyke przeciw
2 Rafał Kowalski wstrzymał się
3 Marek Krzebietke za
4 Andrzej Lieske wstrzymał się
5 Justyna Muttke przeciw
6 Joanna Szynszecka przeciw
7 Maria Wiśniewska wstrzymał się
8 Józef Bradtke nieoddany
9 Michał Góral nieoddany
10 Piotr Okoń nieoddany
11 Tadeusz Goyke nieobecny
12 Ireneusz Łepek nieobecny
13 Zygmunt Piontek nieobecny
14 Magdalena Widak nieobecny
15 Jarosław Zielonka nieobecny