Interpelacje i zapytania

Rejestr interpelacji i zapytań składanych przez Radnych

Numer temat Rodzaj Interpelujący Data wpływu Data odpowiedzi
9 - rozwiń wniosek o zakresie spraw drogowych i zieleni wniosek Andrzej Lieske 2019-07-04 2019-07-22
8 - rozwiń Opłata miejscowa interpelacja Justyna Muttke 2019-06-19 2019-06-27
7 - rozwiń dot. koszenia terenów zielonych interpelacja Tadeusz Goyke 2019-05-30 2019-06-12
6 - rozwiń prośba o interwencję interpelacja Ireneusz Łepek 2019-05-02
5 - rozwiń dot. wniosku Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych wniosek Andrzej Lieske 2019-03-28
4 - rozwiń dot. prowadzenia świadczeń gwarantowanych pielęgniarki lub higienistki w obiektach szkolnych wniosek Andrzej Lieske 2019-02-28 2019-03-07
3 - rozwiń Uporządkowanie sytuacji na drodze wojewódzkiej nr 213 w m. Kłanino interpelacja Andrzej Lieske 2019-01-31 2019-02-13
2 - rozwiń Interpelacje dot. miejscowości Białogóra interpelacja Justyna Muttke 2019-01-03 2019-01-16
1 - rozwiń Wydatkowania środków z opłaty klimatycznej w sołectwach interpelacja Dorota Goyke 2018-12-19 2018-12-31