Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Uporządkowanie sytuacji na drodze wojewódzkiej nr 213 w m. Kłanino

Numer: 3, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Krokowa
data wpływu: 2019-01-31

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Andrzej Lieske radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Zastępca Wójta

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2019-02-13