Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

dot. wniosku Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych

Numer: 5, rodzaj: wniosek

Skierowane do:
data wpływu: 2019-03-28

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Andrzej Lieske radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: