Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

utrzymanie czystości i porządku w Gminie Krokowa

Numer: 10, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Krokowa
data wpływu: 2019-09-26, data przekazania: 2019-09-26

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Andrzej Lieske radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Krokowa

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2019-10-04