Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Wydatkowania środków z opłaty klimatycznej w sołectwach

Numer: 1, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Krokowa
data wpływu: 2018-12-19

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Dorota Goyke radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Krokowa

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2018-12-31