Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

dot. prowadzenia świadczeń gwarantowanych pielęgniarki lub higienistki w obiektach szkolnych

Numer: 4, rodzaj: wniosek

Skierowane do: Wójt Gminy Krokowa
data wpływu: 2019-02-28

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Andrzej Lieske radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Krokowa

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2019-03-07