Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Krokowa

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

Uporządkowanie sytuacji na drodze wojewódzkiej nr 213 w m. Kłanino

Numer: 3, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Krokowa
data wpływu: 2019-01-31

Zwracam się z wnioskiem w sprawie uporządkowania sytuacji dotyczącej korzystania z drogi wojewódzkiej nr 213 w m. Kłanino, ul. Pucka na odcinku około 450 m od skrzyżowania z ulica lipową do zabudowań mieszkańców – domy przy ul. Puckiej nr 1,2,3,4 w kierunku m. Starzyno. Ulica Pucka na w/w odcinku jest jedną z najbardziej uczęszczanych dróg. Natężenie ruchu, praktycznie o każdej porze dnia jest bardzo duże. Sytuacja ta rodzi szereg niebezpieczeństw dla pieszych, zwłaszcza młodzieży uczącej się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłaninie a także mieszkańców Kłanina zwłaszcza osób starszych, którzy musza przemieszczać się przez drogę wojewódzką do zabudowań usytuowanych przy ul. Lipowej i Szkolnej.

W związku z powyższy, wnoszę:

1. Przesunięcie jedynego miejsca dla pieszych, które jest oddalone od skrzyżowanie o 100m  kierunku skrzyżowania ul. Pucka z Lipową na odległość około 20m od skrzyżowania. Pozwoli to osobom starszym i schorowanym na skrócenie drogi i czasu a przejście  kierunku zabudowań przy ul. Lipowej.

2. Wykonanie przejścia dla pieszych przy zabudowaniach przy ul. Puckiej, domy nr 1,2,3,4. Polepszy to bezpieczeństwo osób przechodzących przez drogę i przemieszczających się chodnikiem w kierunku m. Starzyno i Kłanino.

3. oznakowanie w/w przejść znakami pionowymi.

4. ograniczenie prędkości do 50 km/h ma drodze wojewódzkiej nr 213 na odcinku od granicy m. Starzyno do skrzyżowania ul. Puckiej i Lipowej w m. Kłanino. Jak wcześniej zaznaczyłem natężenie ruchu na drodze jest bardzo duże. Młodzież szkolna korzysta z przystanków autobusowych usytuowanych w kierunku Pucka i Krokowej i przemieszczając się przez przejście narażona jest na duże niebezpieczeństwo potrącenia przez pędzące z dużą szybkością samochody, (ostatnio w styczniu br. Na przejściu dla pieszych zostały potrącone dwie uczennice, gdyż kierowca samochodu jechał zbyt szybko).

Mają na uwadze powyższe proszę o ustosunkowanie się do w/w wniosku i dalsze jego procedowanie.

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Andrzej Lieske radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Zastępca Wójta

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2019-02-13