Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Turystyki

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Turystyki

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-29 uchwałą nr Nr II/07/2018

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Dorota Goyke członek
Andrzej Lieske członek
Justyna Muttke członek
Joanna Szynszecka członek
Maria Wiśniewska 0przewodniczący