Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Krokowa

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

dot. koszenia terenów zielonych

Numer: 7, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Krokowa
data wpływu: 2019-05-30

Proszę u udzielenie informacji:

Jakie koszty gmina ponosi w związku z utrzymaniem zieleni w poszczególnych sołectwach z rozróżnieniem terenów na:

Boiska, place, pobocza dróg gminnych lub powiatowych, inne.

Proszę także o informację czy sołectwa przeznaczają środki finansowe na utrzymanie zieleni z wyszczególnieniem wielkości kwot dla poszczególnych sołectw.

Proszę również o informację czy został przygotowany harmonogram koszenia terenów zielonych, o który wnioskowali radni podczas tworzenia budżetu na rok 2019 podczas komisji wspólnych w grudniu 2018 roku.

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Tadeusz Goyke radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2019-06-12