Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Krokowa

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

dot. wniosku Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych

Numer: 5, rodzaj: wniosek

Skierowane do:
data wpływu: 2019-03-28

W imieniu Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych Oddział Puck, sekcja Krokowa zwracam się z prośbą o dalsze procedowanie pisma dot. Umowy użyczenia budynku przy OSP w Krokowej wraz z przyległym terenem. Nadmieniam, ze w powyższej sprawie zostało złożone pismo w styczniu br. W chwili obecnej obiekt nie jest użytkowany i jest w  złym stanie technicznym. Członkowie sekcji Krokowa chcieli przeznaczyć w/w obiekt na cele związkowe, tj. miejsc wkładania gołębi na loty, obliczania wyników. Ponieważ budynek jest w złym stanie technicznym hodowcy zobowiązują się wyremontować obiekt z własnych środków tj. wymianę okien, drzwi, remont dachu, wykonanie instalacji elektrycznej i tynków wewnętrznych. Po remoncie obiekt będzie funkcjonalny i służyć będzie hodowcom zamieszkałym w Gminie Krokowa. Przy okazji zwolnią się pomieszczenia garażowe usytuowane przy Urzędzie Gminy.

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Andrzej Lieske radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: