Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
14 0 0 0 1
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
14 0 0 0 1
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
9 5 0 0 1
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Józef Bradtke za
2 Dorota Goyke wstrzymał się
3 Tadeusz Goyke wstrzymał się
4 Michał Góral wstrzymał się
5 Marek Krzebietke za
6 Andrzej Lieske za
7 Ireneusz Łepek wstrzymał się
8 Justyna Muttke za
9 Piotr Okoń za
10 Zygmunt Piontek wstrzymał się
11 Joanna Szynszecka za
12 Magdalena Widak za
13 Maria Wiśniewska za
14 Jarosław Zielonka za
15 Rafał Kowalski nieobecny